Srijeda, Studeni 25, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

TREŠETA I BRIŠKULA: Pravila za 1. turnir otoka Paga u trešeti i briškuli

AddThis Social Bookmark Button

Trešete:

1) Djelitelj nakon miješanja karata i presijecanja od strane suparničkog igrača dijeli po pet (5) karata počevši od suparničkog igrača do sebe u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (desna strana) te isti postupak nastavlja u slijedećim i ostalim dijeljenjima.

2) Igru otvara igrač koji je prvi dobio karte, te dok je na potezu može prijaviti «akužu» ako je ima (napolu ili tri – četiri- asa, trice ili duje).

3) U igri «trešete» zabranjeno je bilo kakvo motiranje osim sastavnog kartaškog dijela «bat» i «strišo».

4) Ne prihvaća se naknadno zvanje «akuže». Svaki igrač, kad dođe na red za igranje, da bi se prihvatila «akuža» treba je tada prijaviti.

5) Akuža je najstarija.

6) U slučaju krive prijave «akuže», krivog dijeljenja karata, nepoštivanja zoga ili prijave da je dosta za kraj igre, a nije stvarno bilo dosta, suprostavljenoj ekipi se pripisuju 11 punata. Prijavu za kraj igre mora se osigurat «franko kartom» ili najjačom kartom koja je u tom trenutku u igri tako da je siguran dokaz o dobivenom štihu i izlazu, u suprotnom ekipa gubi partiju a suparnici dobivaju 11 punata.

7) U slučaju izlaza obje ekipe pobjeđuje ona ekipa koja je dobila zadnji krug (bazu).

 

Za briškulu:

 

1) Djelitelj koji je na redu nakon miješanja karata i presijecanja od strane suparničkog igrača dijeli po tri (3) karte počevši od suparničkog igrača do sebe, te slijedeću kartu okreće i postavlja ispod preostalog kupa. Okrenuta karta predstavlja u toj partiji dominantnu igru (briškulu).

2) Dok se ne završi prvi krug igre zabranjeno je bilo kakvo motiranje ili dogovaranje, a nepoštivanje ovog pravila može biti kažnjeno gubitkom tekuće partije.

3) U partiji pobjeđuje ekipa koja je na kraju igre skupila 61 punat ili više, ili je u tijeku igre izjavila da im je dosta te kontrolom brojanja se isto pokazalo istinitim.

4) U slučaju netočne prijave protivnička strana dobiva tekuću partiju.

5) U slučaju neodlučenog rezultata partije (60 punata), igra se ponavlja a dijeli isti djelitelj.

Natjecanje započinje igrom trešeta do 41 punta, nastavlja se igrom briškula do četiri dobivene partije, te ukoliko je rezultat u trešeti i briškuli neodlučan nastavlja se razigravanje  trešetom do 41 punta.

Igra se na dvije velike.

Ukoliko jedan par zakasni više od petnaest minuta ili uopće ne dođe gubi partiju i protivnik dobiva 2 boda.

Svaki pokušaj varanja znači automatsku diskvalifikaciju.

Ukoliko dva i ili više parova imaju jednak broj bodova uzima se u obzir međusobni omjer.

Svaka pobjeda vrijedi dva punta.

Parovi su podijeljeni na 4 skupine: skupina A, Skupina B, Skupina C i skupina D. Unutar svake skupine igra svatko sa svakim. Prva dva iz svake skupine idu u slijedeće kolo.

Ova pravila donio je organizator turnira i vrijede za sve ekipe koje su se odazvale na turnir, a ista će se uručiti svakoj ekipi prije početka natjecanja. Sve ekipe koje sudjeluju u turniru uručenjem ovih pravila igre prihvaćaju ih u cijelosti i bez mogućnosti osporavanja. U tijeku igre ekipa koja smatra da je ometana ili sumnja na pomoć od strane promatrača suparničke ekipe, može zahtijevat od suca zaštitu.

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika