Nedjelja, Siječanj 17, 2021
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

Pag - Zanimljivosti

MR. DON DARIO TIČIĆ: "DOŠAŠĆE IZMEĐU TEOLOGIJE, LITURGIJE I PRAKSE"- S PREDAVANJA ODRŽANOG U KNEŽEVOM DVORU U PAGU, 15. 12. 2013. GODINE

Mr. don Dario Tičić održao je u Kneževom dvoru u Pagu predavanje na temu „Došašće između teologije, liturgije i prakse“. Mr. don Dario Tičić govorio je o značenju, smislu i povijesti Doašašća ili Adventa, razdoblja koje prethodi Božiću te o nekim aspektima dočekivanja Božića u Pagu. Donosimo službeni dio predavanja.

 

Opširnije: MR. DON DARIO TIČIĆ: "DOŠAŠĆE IZMEĐU TEOLOGIJE, LITURGIJE I PRAKSE"- S PREDAVANJA ODRŽANOG U KNEŽEVOM DVORU U PAGU, 15. 12. 2013. GODINE

 

SVETA KATE KAO POČETAK ZIME: SVETA KATE KREŠI DAN, DO BOŽIĆA MISEC DAN, GOVORILO SE NA PAGU

Blagdan sv. Katarine, Sveta Kate, u cijeloj Hrvatskoj ima posebno značenje, kao vjesnik zime i prosinačkih vjerskih blagdana. Uz blagdan sv. Katarine vezane su mnoge uzrečice. U kontinentalnim krajevima Hrvatske se kaže: "Sveta Kata snijeg na vrata". U Dalmaciji se sv. Kate spominje na različite načine. Na primjer: "Sveta Kate kokošica, misec dana do Božića", "Sveta Kate van, do Božića misec dan". U kontinentalnom dijelu Hrvatske blagdan sv. Katarine veže se uz očekivane zimske vremenske prilike ili neprilike, a u Dalmaciji uz nadolazeći Božić.

Opširnije: SVETA KATE KAO POČETAK ZIME: SVETA KATE KREŠI DAN, DO BOŽIĆA MISEC DAN, GOVORILO SE NA PAGU

 

IZ PROŠLOSTI PAGA: KOMARCI MALARIČARI I MALARIJA

Na Pagu se povremeno pojavljivala malarija, a najteže je bilo dvadesetih godina prošlog stoljeća. Uzročnik malarije bio je komarac malaričar sa staništem na jezerima, u barama i lokvama te uz solanski kanal. Prema podacima iz 1923. godine na otoku Pagu je bilo 400 lokava, znatno više nego na drugim otocima. Zbog neodržavanja mnoge lokve su nestale i danas ih je znatno manje.

Opširnije: IZ PROŠLOSTI PAGA: KOMARCI MALARIČARI I MALARIJA

 

JOSIP PORTADA, ROD KAMENA-ZNAMENITI PAŽANI - NAVRŠILO SE DVADESET GODINA OD KADA JE IZDANA KNJIGA O PAŽANIMA KOJI SU, SVOJIM DJELOM, OSTAVILI TRAG U PROŠLOSTI PAGA

Knjiga "Rod kamena" /Znameniti Pažani/ Josipa Portade tiskana je 1993. godine, u prigodi 550. obljetnice utemeljenja novog grada Paga. To je prva knjiga u kojoj su, na jednom mjestu, objavljeni podaci o životu i radu dijela znamenitih Pažana, onih koji su svojim djelom ostavili značajan trag u paškoj prošlosti.

Opširnije: JOSIP PORTADA, ROD KAMENA-ZNAMENITI PAŽANI - NAVRŠILO SE DVADESET GODINA OD KADA JE IZDANA KNJIGA O PAŽANIMA KOJI SU, SVOJIM DJELOM, OSTAVILI TRAG U PROŠLOSTI PAGA

   

MARKO LAURO RUIĆ, POVJESNIČAR ČIJE JE DJELO OD NEPROCJENJIVE VAŽNOSTI ZA PAG

Marko Lauro Ruić, paški plemić, doktor civilnog i kanonskog prava, rođen je u Pagu 22. listopada 1736. godine, gdje je i umro 9. veljače 1808. godine. Pokopan je u Zbornoj crkvi Marijinog Uznesenja, desno od oltara Gospe od Ruzarija. Ruić je bio paški bilježnik i rektor, kotarski sudac, povjesničar i prevoditelj.

Opširnije: MARKO LAURO RUIĆ, POVJESNIČAR ČIJE JE DJELO OD NEPROCJENJIVE VAŽNOSTI ZA PAG

 

KULTURNI DOGAĐAJ OD POVIJESNOG ZNAČENJA ZA PAG: U BENEDIKTINSKOM SAMOSTANU SV. MARGARITE OTVORENA JE IZLOŽBA "SEDAM STOLJEĆA BENEDIKTINKI U PAGU"

U Benediktinskom samostanu Sv. Margarite u Pagu otvorena je izložba „Sedam stoljeća benediktinki u Pagu“ na kojoj su prvi puta javnosti prikazani iznimno vrijedni predmeti koji se čuvaju u samostanskoj riznici. Među ostalim izloženi su Relikvijar sv. Trna koji se u samostanu nalazi od 1435. godine, ophodni križ iz 13. stoljeća, zlatni Bahtijarij Sv. Klare, slika „Dolazak Hrvata na Jadran“, rad hrvatskog slikara Bele Čikoša Sesije, nakit kojeg su samostanu darivale paške plemkinje kada su polagale redovnički zavjet, svijećnjaci, kaleži, staro crkveno ruho, kipovi te drugi predmeti izuzetno velike vrijednosti.

Opširnije: KULTURNI DOGAĐAJ OD POVIJESNOG ZNAČENJA ZA PAG: U BENEDIKTINSKOM SAMOSTANU SV. MARGARITE OTVORENA JE IZLOŽBA "SEDAM STOLJEĆA BENEDIKTINKI U PAGU"

   

LEGENDA ILI ISTINA: PAG JE 1. 770. GOD. PR. N. E. UTEMELJIO ANTENORE, A ČETRDESET GODINA PRIJE CASKU SU UTEMELJILI GRCI

Otok Pag su u 2. tisućljeću pr. n. e. naselili Grci koji su izgradili Casku i Pag. Caska je utemeljena 1810. godine pr. ne. ere, a Pag 1. 770. godine pr. n. ere. Pag je dobio naziv po grčkoj riječi pege koja znači izvor, a ne po latinskog riječi pagus, koja znači selo. To su tvrdnje koje su iznijeli brojni grčki, rimski i hrvatski povjesničari, a koje suvremeni povjesničari odbacuju.

Opširnije: LEGENDA ILI ISTINA: PAG JE 1. 770. GOD. PR. N. E. UTEMELJIO ANTENORE, A ČETRDESET GODINA PRIJE CASKU SU UTEMELJILI GRCI

 

BARTOL KAŠIĆ: BIBLIJA (BIBLIA SACRA)-EDICIJA BIBLIA SLAVICA

Prijevod Biblije Bartola Kašića tiskan je 1999. godine u Njemačkoj, 366 godina od kada je donesena odluka o zabrani tiskanja. Kašićev prijevod Biblije je na svaki način zanimljiv, koliko zbog morfologije i fonetike, tako i zbog riječi koje se koriste.

Opširnije: BARTOL KAŠIĆ: BIBLIJA (BIBLIA SACRA)-EDICIJA BIBLIA SLAVICA

   

BAGREM I PAG - NEKADA SE NA PAGU BAGREMOVO CVIJEĆE KORISTILO KAO JELO

Na Pagu se bagrem (akacija) nazivao različitim nazivima, ali nikada onim pravim. Nazivao se pukac ili u množini pukci i „cviće ko se ide“ („cvijeće koje se jede“), a zabilježeni su i nazivi medar i medica. No, nikada se nije nazivao bagrem ili akacija. Bagrem je zanimljiv jer se na Pagu njegovo cvijeće koristilo za jelo.

Opširnije: BAGREM I PAG - NEKADA SE NA PAGU BAGREMOVO CVIJEĆE KORISTILO KAO JELO

 

TRILJA (TRIJA) - STARA IGRA KOJA SE U PAGU RADO IGRALA

Nekada je u Pagu trilja, odnosno na paškom dijalektu trija, bila omiljena igra, a igrali su je djeca i odrasli, muškarci i žene. Najčešće se igralo uz Zbornu crkvu Marijinog Uznesenja gdje su na siciji uklesane (ucrtane) podloge za igru.

Opširnije: TRILJA (TRIJA) - STARA IGRA KOJA SE U PAGU RADO IGRALA

   

Stranica 3 od 14

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika