Nedjelja, Siječanj 17, 2021
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

ZA POSJETE JOSIPA BROZA TITA PAGU DOGODIO SE JEDAN OD NAJVEĆIH INCIDENATA U NJEGOVOM OSIGURANJU

AddThis Social Bookmark Button

Josip Broz Tito je posjetio Pag 1960. godine. Došao je u pratnji supruge Jovanke i najbližih suradnika među kojima su bili Aleksandar Ranković, ministar unutarnjih poslova i načelnik Uprave državne bezbjednosti (UDB-a) i Titov vjenčani kum i general Milan Žeželj, komandant Garde JNA, najelitnije vojne postrojbe u Jugoslaviji. Za boravka Josipa Broza u Pagu dogodio se incident kojeg mnogi ocjenjuju kao jedan od najvećih ikada zabilježenih u Brozovom osiguranju.

Danima prije Broza u Pag su došli pripadnici najelitnijeg dijela tajne službe kako bi definirali put kojim će se Broz kretati, pregledali su kuće uz koje je Broz trebao proći, odredili su mjesta na kojima će stajati članovi osiguranja, od gradske uprave su dobili podatke o svim osobama s kojima se Broz trebao susresti, odobrili su tko smije biti u njegovoj blizini, tko ga smije posluživati i slično. Članovi gradske uprave su, uz nadzor milicije, ukrasili ulice, pjacu i rivu, članovi mjesne partijske organizacije su uvježbali pionire i omladince za slet dobrodošlice, članovi kulturno-umjetničkog društva su pripremili narodnu nošnju, a članovi limene glazbe su uvježbali koračnice.

"Radili smo od jutra do noći jer je trebalo puno toga napraviti," rekao je, godinama poslije, jedan tadašnji član gradske uprave. "Moralo se paziti na svaku sitnicu i zbog toga su mnogi bili napeti, a neki, Boga mi, i prestrašeni. Sjećam se da nas je dosta mučilo kako pričvrstiti ukrase od zelenila na zidove, jer su bili dosta teški i što ako to padne dok onuda prolazi Tito? Zato se to itekako dobro vezalo. Oni iz tajne službe i vojske su gledali sve što radimo i sve su provjeravali. Sve što smo donijeli za ukras ili za pozornicu moralo je proći kroz njihove ruke. Izgledalo je da im je sve sumnjivo i zato smo radili pod velikim pritiskom i bilo je dosta nervoze, ali to se nije smjelo pokazati. Morali smo biti nasmijani, kao da uživamo. Večer prije dolaska Tita tajna služba je zauzela pozicije na svim mjestima kuda je Tito trebao proći. Nije se te večeri smjelo van. U općini je bilo dežurstvo cijelu noć, a milicija je patrolirala po ulicama."

Kada je Broz došao u Pag, kao i pri svakom njegovom kretanju na javnim prostorima, čuvala ga je vojska, policija u odorama i tajna policija u civilnim odijelima. Bilo je neshvatljivo da mu se približi netko neprovjeren, netko tko za to nije imao službeno odobrenje. Ipak, to je uspjelo jednom paškom poštaru. U trenu kada su Broz i njegova pratnja, na putu prema Mandraču, prolazili škalinama na Uhlincu, iz torića je na škaline skočio paški poštar. Prema Titu je krenuo raširenih ruku govoreći kako mora poljubiti svoga predsjednika i zapovjednika. Članovi gradske vlasti su bili pored Tita i dobro su poznavali poštara. Kada su ga Titovi tjelesni čuvari uhvatili, znali su što bi se moglo dogoditi i brzo su objasnili kako se radi o bezazlenom čovjeku.

"Bilo je jako napeto. Naši su brzo stali između poštara i osiguranja, a ispred Tita su stajala dva tjelesna čuvara. Naši su rekli Titu da je poštar dobar čovjek, iskren i veliki komunist. Radilo se o sekundama, a izgledalo je kao da se radi o satima. Poslije su mnogi, koji su tada bili na Uhlincu, rekli kako su već vidjeli poštara ubijenog. Na sreću, to se nije dogodilo. Naši su ga spasili."

Kada mu je sve objašnjeno, Tito se odmakao u stranu od svojeg tjelesnog čuvara i rekao: "Pustili ste ga do mene, sada neka priđe." Jovanka se nasmijala, a Pažani su zapljeskali. Poslije su mnogi procijenili kako je Broz shvatio kako poštar nije opasan i pred okupljenim narodom nije želio praviti problem. Dozvolio je poštaru rukovanje. Međutim, poštaru to nije bilo dovoljno nego je Tita zagrlio i poljubio. Domaćini su sve to pokušali okrenuti na šalu, smijali su se i pljeskali. Policija je poštara otpratila do torića. Broz je s pratnjom nastavio prema Mandraču.

Prema svjedočenju onih koji su tada bili uz Broza, on je, do susreta s poštarom, bio odlično raspoložen. Smijao se, postavljao pitanja o gradu i slušao odgovore. Prije toga, na pjaci se fotografirao s članovima kulturno umjetničkog društva koji su bili obučeni u pašku narodnu nošnju. No, nakon događaja s poštarom raspoloženje mu se promijenilo. Zašutio je, više ništa nije pitao i do dolaska u restoran je bio namršten.

"Osjetilo se da nešto nije u redu. Postalo je nekako neugodno, a šteta jer je do tada sve bilo bolje nego što smo mogli i misliti."

Do dolaska u restoran, u kojem je bio priređen svečani ručak, Broz nije progovorio ni riječ. I za vrijeme ručka je bio ozbiljan i malo je govorio. Poslije ručka je razgovarao s domaćinima i fotografirao se s djelatnicima restorana. Međutim, raspoloženje mu se nije popravilo. I pri odlasku iz Paga bio je ozbiljan i namršten. Uskoro se pokazalo kako incident na Uhlincu nije zaboravio. General Žeželj, čelni čovjek njegovog osiguranja je smijenjen s mjesta komandanta Garde JNA i imenovan je za zapovjednika graničnih jedinica JNA. Pričalo se da su smijenjeni i mnogi članovi Brozovog osobnog osiguranja. Od fotografija nastalih za vrijeme boravka Broza u Pagu napravljena je službena foto-dokumentacija koja se godinama nalazila u Maloj vijećnici. Međutim, u službenoj foto-dokumentaciji nije bilo nekoliko fotografija incidenta na Uhlincu. Mnogi su tvrdili kako takve fotografije nisu ni napravljene. Međutim, 24 godine poslije je dokazano kako to nije tako. Jedna od fotografija incidenta na Uhlincu je objavljena u "Vjesniku" 1984. godine. Za objavljivanje je odabrana fotografija završnog dijela incidenta, nastala u trenu kada je poštaru dozvoljeno prići Brozu i rukovati se s njim. Nekoliko djelatnika gradske uprave je tvrdilo kako se, pri odabiru fotografija za službenu foto-dokumentaciju, izbacilo najmanje pet fotografija incidenta na Uhlincu. Jedna od tih fotografija je objavljena u Vjesniku.  No, nije poznato što se dogodilo s ostalim fotografijama koje, po tvrdnjama svjedoka, nisu djelovale bezazleno kao ona koja je objavljena u "Vjesniku".

 

 

Iz knjige J. Portada "Prošlost Paga u slikama i zapisima"

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika