Srijeda, Studeni 25, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

OTOK PAG I PUTOVANJA: CESTA PAG-KOŠLJUN JE GOTOVO OSAM STOLJEĆA BILA NAJVAŽNIJA PROMETNICA NA OTOKU PAGU

AddThis Social Bookmark Button

Cesta Pag-Košljun izgrađena je u 19. stoljeću proširenjem postojećeg puta i bila je prva cesta na otoku Pagu. Cesta je bila dugačka 5, 2 km i široka od 2, 5 do 5,0 metara (danas je dugačka 4, 4 km zbog djelomičnog skretanja izvorne ceste na uzvisini kod Košljuna). Od Paga (Starog grada) do Košljuna, u kojem se nalazila dobro uređena luka, postojalo je više putova, a najčešće su se koristila dva. Jedan od ta dva puta je pretvoren u cestu, a drugi, koji je prolazio uz Gradac i Proboj, je nestao. Na pomorskim kartama iz 14. i 15. stoljeća, ali i kasnije, uz Šimune i Košljun se nalazi crtež trgovačkog broda što je bila oznaka za siguran pomorski prolaz.

O prošlosti Košljuna se malo zna, no pronađeni ostaci građevina u moru sjeverozapadno od naselja upućuju na zaključak kako je Košljun bio znatno veći nego što je danas. Košljun se spominje u brojnim dokumentima, među ostalima i u opisu događaja od 23. srpnja 1413. godine kao jedino važno naselje uz grad Pag. Put koji je, do gradnje ceste, vodio od Starog grada do Košljuna bio je širok od 0,80 m do 1, 5 m i njime su mogla prolaziti zaprežna kola, natovareni volovi, konji, mazge i magarci. Tim putem su Pažani dolazili do luke u Košljunu gdje se nalazio jedrenjak koji je, kako među ostalima navodi i Bartol Kašić, vozio do otoka Molata i nakon toga dalje do drugih mjesta na obali. Na jednom od izvornih klesanika uz cestu, a kojih je nažalost svake godine sve manje, stoji natpis s godinom 1805., što je vrijeme dolaska Francuza u Pag. Nakon što su jedrenjake zamijenili motorni brodovi, cesta je proširena i poboljšana. Cestom od Košljuna do Paga i od Paga do Košljuna vozila su zaprežna kola i diližansa što potvrđuju razni izvori, a među ostalima i M. Suić. Diližansa je bila natkrivena poštanska kočija, a vukla su je dva ili četiri konja. U odnosu na zaprežna kola, diližansa je bila znatno udobnija i brža. U njoj je moglo stati između šest i osam putnika, a ponekad su putnici sjedili i na prostoru za prtljagu. Zabilježeno je kako su, kada je bilo više putnika nego mjesta u i na diližansi, žene putovale diližansom, a muškarci su išli pješice. Jedna zaprežna kola, za koje se s velikom vjerojatnošću može pretpostaviti kako su vozila na relaciji Pag-Košljun, i danas postoje i nalaze se u dvorištu jedne privatne kuće. Vrlo dobro uređena i ukrašena diližansa koja je prometovala cestom Pag-Košljun, u Pagu se nalazila do druge polovice 20. stoljeća, no nije poznato gdje je nestala. Gotovo 800 godina cesta Pag-Košljun je bila glavna prometnica na otoku Pagu i njome su prošla brojna pokoljenja Pažana. Praksa je zaštititi ceste koje imaju povijesno značenje, odnosno ostaviti ih u izvornom obliku, s oznakama. Danas se cesta Pag-Košljun naziva „stara cesta“ i lijepa je biciklistička staza i šetalište.

 

 

 

Josip Portada/Pag-Press

 


 

     

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika