Petak, Kolovoz 14, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

GRADONAČELNIK ANTE FABIJANIĆ: DUŽNICIMA PREMA GRADU PAGU KOJI PLATE SVOJE OBAVEZE OPROSTIT ĆE SE KAMATE

AddThis Social Bookmark Button

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 9. srpnja, gradonačelnik Grada Paga Ante Fabijanić je donio odluku o oprostu kamate dužnicima prema Gradu Pagu koji do 7. rujna podnesu zahtjev za podmirenje svojih obaveza uz oprost kamata.
-Odluka je donesena sada jer je procijenjeno kako će većina dužnika za vrijeme turističke sezone ostvariti zaradu i moći će platiti svoje obaveze prema Gradu Pagu, rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Dugovi građana, fizičkih i pravnih osoba prema Gradu Pagu iznose 7. 600. 000 kuna, a najveći dio dugovanja nastao je zbog neplaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, zakupa javnih površina za postavljanje pokretnih naprava i za uređenje terasa ugostiteljskih objekata. Dugovanja prema Gradu Pagu nastala su od 2005. do 2011. godine. Gradonačelnik Fabijanić procjenjuje kako će se mnogi dužnici odazvati pozivu i platiti svoja dugovanja.
-Dužnici moraju shvatiti kako je ovo najbolji način plaćanja obaveza. Oslobađanje od plaćanja kamata je pogodnost koju je Vlada propisala Uredbom i mi smo je iskoristili jer želimo riješiti što veći broj dugovanja prema Gradu Pagu, rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Dužnicima se ne može oprostiti plaćanja glavnice, ali za većinu je i oprost kamata velika pogodnost.
-Pozvali smo dužnike kako bi iskoristili pravo plaćanja svojih obaveza uz oprost kamata. Vjerujem kako će se odazvati pozivu. Oni koji se ne odazovu pozivu morat će platiti glavnicu i kamate, a za naplatu ćemo koristiti uobičajene postupke koji dužnicima povećavaju troškove, rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Naplata komunalnog doprinosa, komunalne naknade i zakupnine za javnu površinu za postavljanje pokretnih naprava ili uređenje terasa kafića problem je s kojim se u posljednjih dvadesetak godina susreće svaka gradska vlast.
-Ponuđeno rješenje je dobro i za Grad i za dužnike i vjerujem kako će dužnici to shvatiti i podnijeti zahtjev za plaćanje glavnice uz otpis kamate, rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Podnesene zahtjeve obradit će Ured za financije i proračun Grada Paga.Tekst i fotografija: Josip Portada

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika